Zakup i umowa

1. Umowa rezerwacja

Umowa ta zawierana jest na etapie "przedsprzedaży", tj. przed rozpoczęciem prac budowlanych. W tym okresie oferta sprzedaży jest bardzo szeroka, dając nabywcy duży wybór atrakcyjnych mieszkań. Również proponowana cena mieszkań zwykle należy do najniższych, dlatego wielu nabywców korzysta z tej formy umowy.

2. Umowa deweloperska

Jest zawierana w formie aktu notarialnego z wpisem roszczenia do Księgi Wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Umowa zawiera niezbędne informacje dotyczące przedmiotowej Nieruchomości, opis całego procesu realizacji inwestycji, w tym harmonogram płatności oraz postanowienia dotyczące finalizacji przedsięwzięcia i przeniesienia własności.

3. Wpłaty na rachunek powierniczy

Wszelkie wpłaty dokonywane przez nabywców na poczet zakupu lokalu mieszkalnego odbywają się ratalnie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym postępu prac budowlanych na rachunek powierniczy. W ten sposób, za pośrednictwem bankowego inspektora nadzoru środki przeznaczane są wyłącznie na potrzeby realizacji danej inwestycji.

4. Odbiór techniczy mieszkania

Po wybudowaniu budynku, lokale mieszkalne zostają zinwentaryzowane, tak by jego ostateczne parametry (powierzchnia, aranżacja ścianek, rozmieszczenie instalacji) stanowiły podstawę do końcowego rozliczenia finansowego, a nabywca zapłacił za faktyczny stan lokalu mieszkalnego. Odbiór techniczny przeprowadzany jest w obecności klienta oraz Dewelopera.

5. Umowa przyrzeczona sprzedaży - przeniesienie własności

Po zakończeniu realizacji inwestycji i uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku następuje przeniesienie własności lokalu na nabywcę poprzez zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży. Na złożony notarialnie wniosek dla każdego lokalu zostaje założona odrębna, wolna od wszelkich obciążeń Księga Wieczysta.

Wyślij e-mail nasz pracownik skontaktuje się z Tobą

Skontaktuj się z nami

601 982 999